RAZISKAVE

1. RAZISKAVE 
2. ANALIZE IN PRIPOROČILA ZA POLITIKO
3. ŠTUDIJE PRIMEROV
4. VZORČNI PRIMERI

ČLANKI

MODULI USPOSABLJANJA

 • “VODITELJI PRIHODNOSTI” je program usposabljanja medkulturnega vodenja za mlade, mladinske voditelje in strokovnjake. Okvir programa temelji na medkulturnem učenju in pedagogiki zatiranih. Medkulturno vodenje, čustvena inteligenca, pripovedovanje zgodb, postavljanje ciljev, kreativno vodenje, več stilov vodenja, oblikovalsko razmišljanje, teorija sprememb in vključevanje mladih so področja, na katerih udeleženci med tem programom izboljšujejo svoje kompetence. Medkulturna trenerka in raziskovalka Samar Zughool je ustvarila in tudi vodi to usposabljanje.
 • MENTORSKA MOČ PRI INTEGRACIJI, 1. del: V tem izobraževalnem tečaju naša trenerka Samar Zughool vodi kritičen učni proces, medtem ko zagotavlja konkretne korake pri prehodu s tradicionalnega mentorstva na obratno mentorstvo kot odnos, ki temelji na enakovredni udeležbi in integraciji kot dvosmernem procesu ter izstopu od etnocentrizma do etnorelativizma.
 • “OSNOVE SLOVENSKEGA JEZIKA” je spletni tečaj, ki je brezplačen za ljudi, ki bi se radi naučili osnov slovenskega jezika.
 • MENTORSKA MOČ PRI INTEGRACIJI, 2. del: Program se je začel z umetnostjo in njenimi tehnikami za ozemljitev, “team-building” ter ustvarjanje varnih in pogumnih prostorov. Ustvarjamo in redefiniramo naš skupni slovar mentorstva, kulturne zavesti, izkustvenih stilov učenja in medkulturne komunikacije.
 • VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOPRAVNOSTI SPOLOV V MEDKULTURNO DELO: V tem tečaju usposabljanja, ki smo ga zasnovali in razvili na podlagi andregagogike, izkustvenega učenja, vodimo proces učenja in izmenjave med strokovnjaki in člani osebja, ki delajo v organizacijah civilne družbe v regiji EuroMed.

UČNA ORODJA

POUČNI FILMI

 • Creartbase je spletna učna platforma, ki je del projekta “Be Art Together” in je pobuda mednarodne ekipe iz Poljske, Portugalske, Romunije in Slovenije, namenjena podpori umetniškega izobraževanja, ki se izvaja s pomočjo spletnih orodij, ter promociji lokalne kulture in umetniških oblik prek interneta. Omogoča izmenjavo gradiv in izkušenj z učitelji umetnosti, s čimer lahko razširijo svoje znanje na področju metod dela in uporabe novih orodij; kot tudi prenos likovne vzgoje na daljavo, ki je vsem na voljo v neomejeni, brezplačni obliki.
Če želite poiskati izobraževalne videoposnetke, kliknite »TEČAJI« na vrhu domače strani in tam lahko izberete tečaj po vaši izbiri. Dostopite do platforme TUKAJ.

VIDEO ZGODBE

PARTICIPATIVNE UMETNOSTI IN UMETNIŠKE PRAKSE SKUPNOSTI

 • “InterArts” je neformalna skupina strastnih igralk in umetnic iz Sirije, Alžirije, Jordanije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, ki živijo v Ljubljani. V luči Mediteranskega dneva smo izvedli “InterArts performans”; Ponovno pridobivanje našega Sredozemlja z umetnostjo za dialog.
 • Umetniške prakse skupnosti iz večjezične in medkulturne perspektive za medkulturni dialog v evro-sredozemski regiji; Ugotovitve naslavljajo skupne vidike umetnosti skupnosti v zadevah prostora ali obredov prek pisarniških raziskav, kot je koncept SAMAR kot umetnosti skupnostnih pogovorov v arabskem jeziku ali Mahalle v turškem jeziku kot družbenih enot za pogovarjanje med člani skupnosti o družbeno-političnih vprašanjih, kjer bi lahko potekala tudi umetnost.

 • “Be My Voice”; Usposabljanje je spodbujalo empatijo in medkulturno inteligenco za povečanje čustvene inteligence. Gledališče in umetnost sta jim pomagala razviti veščine mednarodne solidarnosti za duševno zdravje. Za praktično izvedbo smo imeli izbor zgodb, ki so jih anonimno napisali in poslali državljani iz evro-sredozemske regije.
 • “SAMA Community arts” je serija delavnic, ki uporabljajo uprizoritvene umetnosti in njihove tehnike za redefiniranje srčne komunikacije in dekolonizacijo terminologij, kot je “državljanstvo”.
 • “Red in Resilience” je gledališka predstava, ki jo navdihujejo raznolika potovanja “žensk, ki prihajajo v ali iz družb, na katere vpliva ideologija islama, na geografski lokaciji, imenovani “Bližnji vzhod”.
 • “NOT your Schehrazade” (“The strike of Mecca”) je zgodba Samar Zughool o 1001 noči.

IGRE

 • “PHILOSOPHY PUZZLES 2030” je igra za reševanje skrivnosti, kjer igralec v vsaki misiji naleti na eno filozofsko skrivnost, ki jo mora rešiti. Te skrivnosti so “uradne” filozofske ideje najpomembnejših filozofov in mislecev po vsem svetu in iz različnih časov, vse do stare Grčije.
 • Namizna igra “SMART START” se osredotoča na sodelovalno reševanje problemov in se lahko uporablja za sodelovanje z neposrednimi in posrednimi upravičenci projekta “Ženske v ustvarjalni moči”, ki je bil izveden za podporo vključevanju migrantk in begunk v evropske družbe.
Institute for culture and development of international relations in culture A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807 E: povod@povod.si
Co-funded by The European Union