Naše mednarodno usposabljanje mentorjev od 10. do 17. aprila je bilo izjemno uspešno zahvaljujoč naši ekipi medkulturnih trenerjev pod vodstvom Samar Zughool, ki je zasnovala in izvedla dinamičen tečaj usposabljanja, ki temelji na kritičnem in izkustvenem učenju; in naši veliki skupini mednarodnih udeležencev, ki so prispevali s svojimi spoznanji in izkušnjami; udeleženci so mentorji, ki prihajajo od vsepovsod in so trenutno v Turčiji, Malti, Grčiji, Italiji, Estoniji, Poljski, Franciji, Švedski in Sloveniji.

V tem izobraževalnem tečaju je naša trenerka vodila kritičen učni proces, medtem ko je zagotavljala konkretne korake pri prehodu s tradicionalnega mentorstva na obratno mentorstvo kot odnos, ki temelji na enakovredni udeležbi in integraciji kot dvosmernem procesu ter izstopu iz etnocentrizma v etnorelativizem. Del usposabljanja je posvetila kritičnemu redefiniranju naših vključujočih jezikov z vidika spola in učenja medkulturne občutljivosti. Imeli smo bogato potovanje, v katerem smo razmišljali kako ustvariti vključujoč jezik za iz leče učenja občutljivosti na spol in intesekcijske leče, ki temeljijo na krogu privilegijev in zatiranja.

Nato so udeleženci nadaljevali s kritičnim ugotavljanjem ovir za socialno in delovno integracijo v svojih geografskih lokacijah bivanja. Nato je trenerka vodila proces samousmerjenega učnega potovanja za vzpostavitev S.W.O.T. profilov mentorjev kot odgovor na ovire socialne in delovne integracije iz intersekcijske leče in na geografskih lokacijah, kjer trenutno živijo in delajo.

Udeleženci so opravili pet stopenj obrnjenega mentorstva (iniciacija, pogajanje, rast in vzdrževanje, evalvacija in redefinicija). Mentorske tehnike, ki so jih izvajali (kolo življenja in orodja aktivnega poslušanja, kot so S.O.L.E.R., modul D.E.V.A. za mentorstvo, R.E.A.L. cilji in orodja S.M.A.R.T.), so kritično implementirali v teorijo sprememb, kjer je obrnjeno mentorstvo del načrtovane dejavnosti za premagovanje ovir socialne in integracije z medkulturne in intersekcijske leče, kjer se priznava dinamika razmerij moči in se proti njej bori.

Prvi dan je naša skupina mednarodnih udeležencev, ki so mentorji iz Estonije, Poljske, Turčije, Malte, Grčije, Italije, Francije, Švedske in Slovenije, raziskovala koncept komunikacije in aktivnega poslušanja iz dekolonialne leče, spoznavala sebe in drug drugega skozi tehnike zlatega kroga, medtem ko razkrivajo koncept aktivnega poslušanja kot kritičnega orodja za mentorstvo.

Kasneje so se naši udeleženci naučili konceptov migracije in integracije skozi skupinsko igro, ki je izzivala naše dojemanje, kaj sta migracija in socialne integracija. Naša trenerka je učno igro zaključila s teoretičnimi spoznanji o medkulturni občutljivosti in vprašalniki za samoevalvacijo in samostojno učenje.

Udeleženci so iz medkulturne in intersekcijske perspektive razkrili ovire socialne in delovne integracije na svojih geografskih območjih življenja.

Kot odgovor na skupne ovire so udeleženci ustvarili svoje profile mentorjev; zatem so udeleženci začeli raziskovati cikel privilegijev in zatiranja kot bistveni korak k priznavanju dinamike razmerij moči. Na podlagi tega raziskovanja so začeli ustvarjati svoj “narediti in ne narediti” kot mentorji ali mentoriranci.

Udeleženci so se na četrti dan pomerili v parih in začeli vaditi mentorska orodja korak za korakom od iniciacije do redifinicije. Vsak dan je vseboval samostojno učenje z izročki, ki jih je zagotovila naša trenerka; Udeleženci so imeli priložnost razmisliti o svojem dnevu in oceniti uspešnosti skozi samousmerjeno učenje in cikel izkustvenega učenja, kjer se ne učimo iz izkušnje, ampak z refleksijo o njej.

Peti dan so udeleženci imeli priložnost vsa pridobljena znanja o mentorstvu, medkulturnem in spolno občutljivem učenju ter intersekcionalnosti uporabiti v konkretni obliki akcijskih načrtov, kjer se obrnjeno mentorstvo uporablja in izvaja kot rešitev v teorijo sprememb.

Šesti dan so udeleženci delili svoje neučne in učne izkušnje v tem tednu v povzetkih člankov, ki jih bomo delili, ko bomo imeli svojo spletno stran; “Mentorska moč pri integraciji”.

Za več podrobnosti o programu in možnostih njegove ponovitve nas kontaktirajte na samar@povod.si

Intercultura Dinan, Prisms Malta, Iasis Amke Athens, SwIdeas, DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi, Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu