Posebni programi

V naših programih se zavedamo globalnih težav, zato se osredotočamo na rešitve. Trajnost spodbujamo s pomočjo ciljev trajnostnega razvoja. S sodelovanjem z različnimi zainteresiranimi stranmi zagovarjamo, promoviramo, izobražujemo, povezujemo in ozaveščamo javnost o trajnostnem planetu.
Naši učni pripomočki obsegajo različna orodja in informacije, ki spodbujajo vaše sodelovanje in delo za vključujoče ter trajnostne družbe.

NAŠA OMREŽJA

Povod, Institute for culture and development of international relations in culture A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj, Slovenia T: +386 59 03 08 07 E: povod@povod.si
Co-funded by The European Union