Moč mentorstva pri integraciji, 2. del

 

Ta participativni tečaj usposabljanja je platforma za kritično učenje za konceptualizacijo in prestrukturiranje novih načinov mentorstva in “coachinga” za medkulturno sodelovanje in integracijo. Na usposabljanju se je zbralo okoli 26 mentorjev iz Malte, Grčije, Estonije, Poljske, Turčije, Francije, Italije in Slovenije.

Moč mentorstva pri integraciji, 1. del

Je tečaj participativnega usposabljanja, ki razkriva naše razumevanje mentorstva in ga izkorenini iz njegovega hierarhičnega konteksta v okolje enake udeležbe in medsebojne podpore. Udeleženci, ki so se nam pridružili na tečaju usposabljanja so bili iz Slovenije, Italije, Estonije, Francije, Grčije, Malte, Poljske, Švedske in Turčije. To usposabljanje je del programa Erasmus+ Key Action 1 pod identifikacijsko številko: 2023-1-SI02-KA152-YOU-000149289 in ga financira Nacionalna agencija Erasmus+ v Sloveniji.

 

“Bodimo umetnost skupaj” (“Be Art Together”)

Projekt “Be Art Together” je pobuda mednarodne ekipe iz Poljske, Portugalske, Romunije in Slovenije, namenjena podpori umetniškega izobraževanja, ki poteka s pomočjo spletnih orodij, ter promociji lokalne kulture in umetniških oblik prek interneta. Naša e-učna platforma vam omogoča izmenjavo gradiv in izkušenj učiteljev umetnosti s čimer lahko razširijo svoje znanje na področju metod dela in uporabe novih orodij; kot tudi prenos umetnosti na daljavo, ki je vsem na voljo v neomejeni, brezplačni obliki.

 

Uradna razvojna pomoč v času kriz

V sodelovanju z Evropsko mrežo političnih fundacij (ENoP) smo izdali publikacijo “Uradna razvojna pomoč v času številnih kriz”. Publikacija v prvem delu obravnava definicijo uradne razvojne pomoči, načrte spremljanja organizacij civilne družbe, imformacije o določanju enostranske in večstranske pomoči, uvod v politike uradne razvojne pomoči. Drugi del je namenjen informacijam o pomembnih trendih, ki so spremljali evropsko uradno razvojno pomoč med letoma 2020 in 2022 skozi številne krize.  

“Opolnomočenje žensk za lokalni razvoj”

Je projekt, razvit pod okriljem Erasmus+ KA210 – Partnerstvo malega obsega na področju izobraževanja odraslih med Slovenijo, Romunijo in Turčijo, z lokalnimi in mednarodnimi delavnicami, deli srečanj in seminarji o vodstvu žensk za lokalno opolnomočenje. Projekt je potekal eno leto, pod identifikacijo številko: 2021-1-TR-01-KA210-ADU-000035064.

 

“Voditelji prihodnosti”

“Voditelji prihodnosti” so skupaj zbrali vzgojitelje in mladinske delavce iz Litve, Italije, Estonije, Grčije, Malte, Poljske in Slovenije. Program je zasnoval zavod Povod na podlagi pedagogike zatiranih in na podlagi medkulturnega učenja. Udeleženci so okrepili svoje kompetence ne področju medkulturnega vodenja, čustvene inteligence, pripovedovanja zgodb, življenjskih ciljev, kreativnega vodenja, različnih stilov vodenja, oblikovalsko-razmišljalnega procesa in teorije sprememb za vključevanje v mladinsko delo. Gre za Erasmus+ key action 1 z identifikacijsko številko: 2020-1-SI02-KA105-015535.

 

Usklajenost politike za trajnostni razvoj

“Usklajenost politike za trajnostni razvoj” je sodelovanje med Slovenijo, Poljsko in Turčijo, katerega namen je dati praktične informacije o procesu pristopa k EU in sodelovanju med EU in Turčijo; vsebina tega vodnika je namenjena organizacijam civilne družbe v Turčiji in EU, da izvedo več o procesu pristopa k EU ter razpoložljivih sredstvih in priložnostih za sodelovanje in prispevanje k sodelovanju med EU in Turčijo na področju trajnostnega razvoja in mladih. Je instrument za predpristopno pomoč (IPA) z identifikacijsko številko: TR2016/DG/03/A3-01/637.

“STORYsilience”

STORYsilience je mednarodno sodelovanje s partnerji iz Slovenije, Velike Britanije in Turčije, ki dela na področju mladih, trenerjev, mladinskimi voditelji in vodji projektov. STORYsilience združuje dve besedi: “STORYTELLING” in “RESILIENCE”. Ta projekt raziskuje, kako lahko pripovedovanje naših izkušenj in zgodb o pandemiji poveča našo sposobnost, da se miselno ali čustveno spopademo z zahtevnimi okoliščinami in se prilagodimo novi realnosti in morebitnim prihodnjim stresom ljudi, krajov in planeta. Gre za program Erasmus+ Key Action 2, ki je potekal dve leti, med 2021-2023, z identifikacijsko številko: KA227-C1D4EEFD.

Ženske v ustvarjalni moči

Ženske v ustvarjalni moči je dvoletni program, katerega namen je s podjetništvom v kreativnem sektorju povečati vključenost migrantk na trge dela. Gre za projekt mednarodnega sodelovanja med Slovenijo, Luksemburgom, Švedsko in Madžarsko, ki je razdeljen v pet sklopov: 1. raziskava dejavnikov, ki bi lahko ovirali enakopravno udeležbo in vključevanje migrantk na trge dela, 2. oblikovanje vključujočega mentorskega programa, ki krepi sodelovanje med lokalnimi kreativnimi industrijami in migrantkami, ki jih zanima podjetništvo v kreativnem sektorju, 3. zagotavljanje skupnih programov usposabljanja za krepitev medkulturne inteligence s pomočjo soustvarjanja in medkulturnih partnerstev, 4. izdelava videoposnetkov za pripovedovanje zgodb in izmenjavo izkušenj ter 5. ustvarjanje družabnih iger kot orodij za integracijo.

Trajnostni razvoj s športom

Projekt mednarodnega sodelovanja med Slovenijo, Severno Makedonijo, Francijo in Turčijo v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ KA2 na področju izobraževanja odraslih. Cilj projekta je izboljšati trajnostni razvoj z ustvarjanjem vključujočih športnih okolij, v katerih se ženske, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso zaposlene, s športom borijo proti diskriminaciji na podlagi spola – v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so izvajalci izobraževanj za odrasle, nevladne organizacije in športni klubi.

 

Integracija v globalizaciji

»Integracija v globalizaciji« je program, katerega namen je okrepiti povezavo med raziskavami na področju integracije in migracijskih programov ter končnimi uporabniki teh programov. Tako želimo zagotoviti občutek lastništva vsem vključenim zainteresiranim stranem, zlasti končnim uporabnikom migracijskih in integracijskih programov. To je bistveno za pregledno vrednotenje programov, katerih cilj je povečati vključenost in trajnostni razvoj. Seminar je razvit na podlagi pedagogike zatiranih in petih načel vključevanja načela enakosti spolov, z namenom razvoja tem, besed in konceptov, ki odkrivajo neenakosti v diskurzu o migracijah in integraciji. Tako želimo krepiti razumevanje o kulturni etnografiji in medkulturni občutljivosti pri razvoju raziskovalnih načrtov o programih integracije ter migracij.

 

Trajnostna Evropa za vse (MESA)

Ta program je 3,5-letno medsektorsko sodelovanje, ki ga vodi 25 partnerskih organizacij iz vse Evrope. Njegov cilj je spodbujati ambiciozno izvajanje svetovnega kriznega načrta – 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov – s pomočjo in na območju Evropske unije. Namen projekta je okrepiti mreže civilne družbe, ki se ukvarjajo z izvajanjem ciljev trajnostnega razvoja po vsej EU, in javnosti ter političnim voditeljem na lokalni, nacionalni in evropski ravni predstaviti, da je izvajanje ciljev trajnostnega razvoja ključnega pomena za vključujočo, trajnostno in odporno prihodnost za vse ljudi in planet.

 

Most med Evropo in Azijo, imenovan sinergija

To je dvoletni projekt za izgradnjo strateškega partnerstva na področju mladine ter podjetništva med Azijo in Evropo. Njegov osrednji cilj je vzpostaviti medsebojno sodelovanje med mladimi podjetniki iz Evrope in Azije s podporo mladinskih organizacij pri navduševanju mladih za podjetništvo. Mladim želimo dati priložnost za razvoj idej o socialnih in sektorskih podjetjih, kar bo vodilo v vzpostavitev spletne platforme – orodja za komunikacijo in sodelovanje za mlade podjetnike iz Evrope in Azije.

 
Institute for culture and development of international relations in culture A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807 E: povod@povod.si
Co-funded by The European Union