Zasnovali in izvedli smo enotedenski tečaj usposabljanja za mentorje z uporabo kritičnih učnih metod in orodij za raziskovanje novih sredstev in načinov mentorstva za medkulturno učenje ter osebno in poklicno rast.

Program se je začel z umetnostjo in njenimi tehnikami za ozemljitev, “team building-om” ter ustvarjanjem varnih in pogumnih prostorov. Ustvarili in redefinirali smo naš skupni slovar mentorstva, kulturne zavesti, izkustvenih stilov učenja in medkulturne komunikacije.

Z velikim veseljem smo tesno sodelovali s 25 mentorji in mladimi iz Italije, Malte, Grčije, Turčije, Francije, Poljske, Estonije in Slovenije.

Program je bil participativen, združeval je teorijo in prakso. Bil je tudi odziven na različne učne stile in potrebe.

Program je vodila naša medkulturna trenerka Samar Zughool.