V Katovicah smo imeli uvodni sestanek strateškega partnerstva “Be Art Together”.

“Be Art Together” je dolgoročno sodelovanje, ki združuje organizacije civilne družbe in mladinske organizacije, ki si prizadevajo za uporabo umetniških tehnik kot orodij za medgeneracijski dialog prek digitalnih platform.

Povod bo prispeval s svojim strokovnim znanjem o izkustvenem učenju in dialoških umetnostih za gradnjo skupnosti.