Naš svet se je v zadnjih nekaj letih soočil z različnimi globalnimi izzivi; podnebne spremembe, trajajoča pandemija COVID-19, vse slabši svetovni red, potencialna razdrobljenost manjših regionalnih skupin. Vsi ti izzivi so vplivali na gladkost različnih globalnih dobavnih verig, ki so potrebne za delovanje globalnega sistema. Uradna razvojna pomoč (ODA) je bil mehanizem za solidarnost in za uravnoteženje dinamike moči svetovne politike s finančnimi nadomestili. Ta dokument odraža trende, ki jih spremlja uradna razvojna pomoč v zadnjih nekaj letih, in je sestavljen iz dveh delov:

  • Povzetek, ki vsebuje informacije o definiciji uradne razvojne pomoči, strukturi načrtov spremljanja, ki jih uporabljajo organizacije civilne družbe (OCD), določanju večstranske in dvostranske pomoči, pa tudi uvod v politike uradne razvojne pomoči EU in analizo slovenske politike uradne razvojne pomoči.
  • Dokument z informacijami o pomembnih trendih, ki so spremljali evropsko ODA (uradno razvojno pomoč) med letoma 2020 in 2022 skozi številne krize. Bistveno je poudariti, da je med letoma 2020 in 2022 prišlo do številnih kriz in, da bi bilo zmanjševanje globalnih skrbi samo na COVID-19 in invazijo na Ukrajino evrocentrično in zanemarjanje različnih izzivov, ki so se pojavili po vsem svetu. Ta dokument začne s poudarkom na ugotavljanju, kako sta COVID-19 in invazija na Ukrajino vplivala na enakost spolov v več sektorjih najmanj razvitih držav. Izpostavlja tudi finančno pomoč in ukrepe, ki jih je sprejela EU, da bi podprla okrevanje in odpornost najmanj razvitih držav.

Prispevek obravnava ukrepe, ki jih je sprejela EU na splošno, ter prakse, ki jih izvajata Nemčija in Slovenija.

Glavni avtor: Reka SI, Inštitut za trajnostno življenje (Institute for sustainable living)

Drugi avtorji: Samar Zughool in Marjan Huč

Organizacije: Povod in ENoP (evropska mreža političnih fundacij)