Z odlično ekipo smo izvedli dvodnevne delavnice, na katerih smo uporabili umetniške tehnike za kritično razmišljanje o enakosti spolov v sredozemski regiji.
Sredozemski #RiseForGenderEquality onkraj meja in zunaj spolnega profiliranja, binarizma in vsiljenih vlog.
Prvi dan smo s pomočjo tehnik vizualnih in uprizoritvenih umetnosti izvajali dekodiranje za kritično mišljenje, da bi ponovno dosegli enakost spolov zunaj spolnega profiliranja, meja, ageizma, toksične moškosti ter internaliziranega in medsektorskega zatiranja.
Drugi dan smo izvedli forumsko gledališče za kritično razmišljanje v smeri reševanja problemov od zatiranja do trdoživosti, čemur je sledila tehnika zlatega kroga za oblikovanje izjav. Imeli smo različne teme in vprašanja, razmišljali smo individualno, a glasno in skupaj.
Naša skupina je oblikovala 12 izjav, ki so jih spremljale slike, fotografije in različni avdiovizualni mediji; med 21. in 31. marcem 2022 jih bomo delili v spletni zagovorniški kampanji za enakost spolov zunaj profiliranja in onkraj meja v sredozemski regiji. Sredozemski vzpon za enakost spolov je del pobude #ReThink_Med, ki jo je pripravil Med dialog za pravice in enakost.
Metodologijo usposabljanja je razvila in izvedla naša izkustvena trenerka in performerka Samar Zughool, ki je sodelovala v programu Med Dialogue Bootcamp.