28. septembra 2020 se je sestala razširjena uredniška skupina za pripravo ljudske skupščine 2020 v Sloveniji. Gre za eno izmed osrednjih aktivnosti, ki jo izvajamo v okviru globalnega akcijskega tedna, v katerem praznujemo sprejetje Agende 2030 Združenih narodov pred petimi leti.