Izvedli smo usposabljanje za trenerje v našem novem transnacionalnem projektu »StorySilience« Trdoživost skozi umetnost ustvarjanja zgodb in pripovedovanja.
Gre za program, ki bo otroke in mlade v formalnih in neformalnih okoljih vključil v pripovedovanje zgodb o trdoživosti v času COVID-19 na štirih lokacijah – Tower Hamlets, Cumbria, Turčija in Slovenija – z vidika mladih.
Prvi dan je Samar Zughool iz Povoda delila izkušnje o pedagogiki zatiranih in medkulturnem učenju občutljivosti za ustvarjanje in pripovedovanje zgodb. Usposabljanje je vključevalo: kodificiranje, ustvarjanje, igranje, razmišljanje in vestnost za ustvarjanje zgodb in pripovedovanje v smeri trdoživosti in pravičnosti.
Laura, Gabi, Fatema in Triny iz Cumbria Development Education Center in Global Learning London so delile izkušnje z umetnostjo vodenja pogovora v kombinaciji s filozofijo za otroke kot orodjem za ustvarjanje tem in kod za ustvarjanje zgodb in pripovedovanje v smeri trdoživosti in pravičnosti. Umetnost gostovanja je odličen pristop k ustvarjanju vključujočih prostorov (varnih in pogumnih) za krepitev skupnosti in njihovega zavzemanja za humanizacijo in pravičnost. Mustafa iz DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi je delil izkušnjo o ciklu izkustvenega učenja, različnih stilih učenja in različnih profilih pedagogov.
Naša ekipa Povoda bo v prihodnjih mesecih vodila intelektualni proces, ki inovativno združuje vse omenjene pristope za izdelavo vključujočega in inovativnega izobraževalnega orodja za ustvarjanje zgodb in posredovanje skozi umetnost za družbeno-politične spremembe v smeri pravičnosti.