Medkulturno učenje je proces vseživljenjskega učenja, ki lahko poteka v katerem koli formalnem, neformalnem ali priložnostnem okolju; to je proces, ki se lahko zgodi interno skozi samousmerjeno učenje ali znotraj skupine. Da bi aktivirali medkulturno učenje za trajnostni razvoj, bomo obravnavali proces z neantropocentričnega in neetnocentričnega vidika, kjer se posamezniki z različnimi kulturnimi ozadji vključujoče učijo drug od drugega v kontekstu, ki upošteva druga bitja, kot so rastline, živali , in okolje, ki jih obkroža. Ta komplet orodij vsebuje izkustvena učna orodja, ki združujejo medkulturno učenje z globalnim učenjem z neetnocentričnega in neantropocentričnega vidika; ta orodja so namenjena gostiteljem, ki želijo sprožiti polni potencial medkulturnih izmenjav kot orodja za uporabo naših raznolikih in medkulturnih delčkov znanja za trajnostno življenje.