Slovenija kaže vse znake srednje razvite evropske države: ima hitro starajoče se prebivalstvo, relativno nizko rodnost, negativen naravni prirast prebivalstva, sooča se s pomanjkanjem ustrezno
usposobljene delovne sile; izseljevanje iz države se povečuje, zato mora to »populacijsko vrzel«
nadomeščati s priseljevanjem. Zgodovinsko pogojeno je močno priseljevanje iz držav na Zahodnem
Balkanu, in sicer z območja nekdanje Jugoslavije. Priseljenci iz teh držav, ki tvorijo relativno močne diaspore, zagotavljajo močno podporo priseljevanju. Prav tako svoje prispevajo relativno šibek
gospodarski položaj v tej regiji, politične nestabilnosti, negotova prihodnost in šibka podpora EU
nadaljnjemu širjenju Unije. V zadnjih letih se povečuje priseljevanje oseb, ki v Sloveniji zaprosijo za
mednarodno zaščito.