Z veseljem smo gostili Nassiro Camaro, ki je predstavila svoje delo in zavzemanje za enakost spolov, medkulturno mediacijo in sodelovanje v Italiji in Maliju. Nassira Camara, ustanoviteljica združenja Onlus Mali, se zavzema za človekove pravice, medkulturni dialog in enakost spolov.

Nassira se zavzema za odpravo vseh oblik nasilja na podlagi spola, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov (FGM).

Hvala, Nassira, da ste sprejeli naše povabilo v Slovenijo in nam posredovali praktično znanje o medkulturni mediaciji in boju proti vsem oblikam nasilja na podlagi spola povsod v našem skupnem svetu.