Deklaracija “Vzpon za enakost spolov”

V tej deklaraciji so zbrane izjave in vizualni elementi zagovornic enakosti spolov in človekovih pravic, ki so sodelovale v skupni akciji #ReThink_Med v Sloveniji. Zagovornice, ki so prispevale k tej izjavi, so ženske iz Irana, Iraka, Palestine, Slovenije, Alžirije, Jordanije in Afganistana ter živijo v Sloveniji. Sodelovale so k delavnicam o kritičnem razmišljanju skozi umetnost in na njej temelječih tehnikah za enakost spolov ter v spletni kampanji »Vzpon za enakopravnost spolov«.

Akcija »Vzpon za enakost spolov« je bila sestavljena iz delavnic, ki jim je sledila spletna kampanja; to akcijo je razvila, oblikovala in vodila Med dialogue voditeljica Samar Zughool (Jordan, Slovenija; Ona; Oni), izkustvena trenerka in uprizoritvena umetnica na Zavodu za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi Povod.

Akcija je potekala od 15. do 31. marca 2022 v Ljubljani in na spletu; zavzemala se je za kritično razmišljanje prek umetnosti in na njej temelječih tehnikah za »Vzpon za enakost spolov« in človekove pravice izven profiliranja spolov in zunaj meja v sredozemski regiji. To je del skupne akcije “#Rethink_Med”.