31. avgusta 2020 smo zaključili naš program »Integracija v globalizaciji«. Gre za program, ki si prizadeva okrepiti povezavo med raziskavami na področju integracije in migracijskih programov ter končnimi uporabniki teh programov. Tako želimo zagotoviti občutek lastništva vsem vključenim zainteresiranim stranem, zlasti končnim uporabnikom migracijskih in integracijskih programov. To je bistveno za pregledno vrednotenje programov, katerih cilj je povečati vključenost in trajnostni razvoj. Seminar je razvit na podlagi pedagogike zatiranih in petih načel vključevanja načela enakosti spolov, z namenom razvoja tem, besed in konceptov, ki odkrivajo neenakosti v diskurzu o migracijah in integraciji. Tako želimo krepiti razumevanje o kulturni etnografiji in medkulturni občutljivosti pri razvoju raziskovalnih načrtov o programih integracije ter migracij. Ta program je del evropskega programa Most 47 (Bridge 47), ki je bil ustvarjen z namenom združevanja ljudi, da se lahko izmenjajo in učijo drug od drugega. Povezuje civilno družbo z vsega sveta, da z izobraževanjem o globalnem državljanstvu prispeva k preobrazbi v smeri globalne pravičnosti in izkoreninjenja revščine.