The policy brief was drafted within the project “Faces of Migration, SDGs and Migration – Multipliers […]
“Kompetence so sestavljene iz odnosa, spretnosti in znanja. Zato razvoj globalnih kompetenc z globalnim izobraževanjem ne […]