Izvedli smo dvodnevne delavnice z odlično ekipo, ki je uporabljala na umetnosti temelječe tehnike za kritično razmišljanje o enakosti spolov v sredozemski regiji. #RiseForGenderEquality onkraj meja in zunaj profiliranja spolov, binarizma in vsiljenih vlog. Prvi dan smo izvedli dekodiranje s tehnikami vizualnih in uprizoritvenih umetnosti za kritično razmišljanje, da bi ponovno pridobili enakost spolov iz profiliranja spolov, meja, staranja, toksične možatosti ter ponotranjenega in intersekcijskega zatiranja. Drugi dan smo izvajali forum "gledališče za kritično razmišljanje" kot pomoč k reševanju problemov od zatiranja do odpornosti, ki mu je sledila tehnika zlatega kroga za oblikovanje izjav. Imeli smo različne teme in probleme, razmišljali vsak zase, a glasno in skupaj. Naša skupina je razvila 12 izjav, ki jih spremljajo slike, fotografije in različni avdiovizualni mediji; med 21. in 31. marcem 2022 jih bomo delili v spletni zagovorniški kampanji za enakost spolov izven profiliranja in onkraj meja v sredozemski regiji. Mediteranska porast za enakost spolov je del pobude #ReThink_Med, ki jo izvaja Med Dialog za Pravico in Enakopravnost. Metodologijo usposabljanja je razvila in izvajala naša izkustvena trenerka in nastopajoča umetnica Samar Zughool, ki je sodelovala na Med Dialog Bootcampu.