Izvedli smo usposabljanje za trenerje s pomočjo športa in športnih tehnik, kot inovativno orodje za izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje in razvoj mehkih veščin.
Naši trenerki, Samar Zughool in Magdalena Klimek, sta razvili inovativno metodologijo, ki združuje inkluzivno izobraževanje s športom, razvojem mehkih veščin, izobraževanjem odraslih, vseživljenjskim učenjem, spolom in medkulturnim učenjem občutljivosti. Izobraževalni proces smo izvajali od 21. do 25. oktobra na štirih stopnjah, ki izpolnjujejo cikel izkustvenega učenja.
Sodeluje dvajset mladinskih delavcev, trenerjev, pedagogov in športnih voditeljev iz Severne Makedonije, Turčije, Slovenije in Francije.