V Reykyaviku imamo srečanje strokovnjakov in začenjamo novo mednarodno sodelovanje za izkustveno učenje v izobraževanju z Islandijo in Poljsko.

“Izkustveno učenje kot inovativen pristop v izobraževanju v javnih organih” je projekt, katerega namen je podpreti javne ustanove, ki izvajajo neformalno izobraževanje na Poljskem, tako da jim omogoči dostop do ustreznih gradiv (orodja za spremljanje kakovosti dejavnosti, modulov usposabljanja in vodnik za izvajanje inovativnih metodologij poučevanja), ustvarjanje novih učnih načrtov in uporaba vzorcev, ki jih je razvil konzorcij.

Konzorcij sestavljajo naslednje štiri organizacije s sedežem na Poljskem, Islandiji in v Sloveniji: