PROJEKTI

Program in kampanja Obrazi migracij (ang.: The Faces of Migration) izzivata obstoječe poglede na migracije. S predstavitvami in razumevanjem različnih življenjskih zgodb pridobivamo globlji vpogled v življenja ljudi ter razloge za njihove selitve.


Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so jo leta 2015 sprejele vse države članice Združenih narodov, je skupen načrt za zagotavljanje miru in blaginje med ljudmi ter na planetu – zdaj in v prihodnosti.

Filozofske uganke 2030 (Philosophy Puzzles 2030) je igra, v kateri igralci naletijo na resničen življenjski problem in iščejo mislece, filozofe ter namige v prostoru in času, da bi našli »uradne« filozofske ideje, ki ponujajo dejanske rešitve.


Institute for culture and development of international relations in culture

A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807

E: povod@povod.si

Co-funded by The European Union