“Skladnost politike za trajnostni razvoj” (Policy Coherence for Sustainable Development) je projekt, ki ga financira Evropska unija in se izvaja v okviru Programa podpore civilni družbi (Civil Society Support Program) – III.
Projekt vodi Fundacja Europejski Instytut Outsourcing (FEIO), v sodelovanju z: Zavod za kulturo Povod in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi, Istanbulsko kulturno in športno društvo (IKOS), Razvojni center za invalide in njihove družine (EBAGEM), Društvo za izobraževanje in mladino Gaziantep (GEGED).
Splošni cilj projekta je izgradnja vzajemnega in trajnostnega sodelovanja med mladinskimi organizacijami EU in Turčije. To je z dvigom veščin oblikovanja kohezijske politike in zagotavljanjem pozitivnega odnosa do dvostranskih partnerjev v okviru EU – Turčije.

Prenos v živo si lahko ogledate tukaj.