Paradoks migracije – trajnostni razvoj obravnava dejstvo, da migracije prispevajo k trajnostnemu
razvoju, če so dobro vključene v oblikovanje politike v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Migracije bogatijo
medkulturnost in medkulturno sodelovanje; kultura omogoča trajnostni razvoj v času pandemije in lockdown-ov, tradicionalno znanje o trajnostnem življenju, ki se ne zanaša na
množično proizvodnjo in potrošnjo ki je bila najbolj potrebna; zato je kultura bistveni vir za trajnostni
razvoj. Medtem pa migracije omogočajo sodelovanje med različnimi kulturami.
Kako lahko medkulturno učenje, ki ga omogočajo migracije, poveča vrednost kulture za trajnostno življenje? Selitev
naredi mesta medkulturna ali vsaj večkulturna; Kako olajšanje medkulturne komunikacije in učenja
med posamezniki, skupnostmi in skupinami iz različnih okolij, ki živijo v enem mestu, prispeva k trajnostnemu razvoju
živeti?