Prva faza je bila virtualno izvedena v Sloveniji 7., 8. in 9. julija 2021. Bodoči mentorji imajo sedeže na Švedskem, Madžarskem, v Luksemburgu in Sloveniji.
Udeleženci so zaključili prvo stopnjo usposabljanja o mentorskih orodjih, spolu in medkulturni občutljivosti, ustvarjalnem, kulturnem in socialnem podjetništvu za delovno in socialno integracijo med migrantkami in gostiteljskimi družbami EU.
Zavod Povod je usposabljanje zasnoval na podlagi Kolbovega cikla izkustvenega učenja. Prihodnje faze so sestavljene iz obdobja testiranja, spletne refleksije in sestanka za ocenjevanje.
Zaključna faza usposabljanja se bo odražala v nadaljnjem izvajanju inkluzivnega mentorstva za socialno, kulturno in ustvarjalno podjetništvo kot učinkovito orodje za socialno in delovno integracijo med gostiteljskimi društvi in ​​migrantkami na Madžarskem, v Sloveniji, na Švedskem in v Luksemburgu.