Ženske v ustvarjalni moči 

Ženske v ustvarjalni moči je dvoletni program, katerega namen je s podjetništvom v kreativnem sektorju povečati vključenost migrantk na trge dela. Gre za projekt mednarodnega sodelovanja med Slovenijo, Luksemburgom, Švedsko in Madžarsko, ki je razdeljen v pet sklopov: 1. raziskava dejavnikov, ki bi lahko ovirali enakopravno udeležbo in vključevanje migrantk na trge dela, 2. oblikovanje vključujočega mentorskega programa, ki krepi sodelovanje med lokalnimi kreativnimi industrijami in migrantkami, ki jih zanima podjetništvo v kreativnem sektorju, 3. zagotavljanje skupnih programov usposabljanja za krepitev medkulturne inteligence s pomočjo soustvarjanja in medkulturnih partnerstev, 4. izdelava videoposnetkov za pripovedovanje zgodb in izmenjavo izkušenj ter 5. ustvarjanje družabnih iger kot orodij za integracijo.

Trajnostni razvoj s športom 

Projekt mednarodnega sodelovanja med Slovenijo, Severno Makedonijo, Francijo in Turčijo v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ KA2 na področju izobraževanja odraslih. Cilj projekta je izboljšati trajnostni razvoj z ustvarjanjem vključujočih športnih okolij, v katerih se ženske, ki se ne izobražujejo, ne usposabljajo in niso zaposlene, s športom borijo proti diskriminaciji na podlagi spola – v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi stranmi, kot so izvajalci izobraževanj za odrasle, nevladne organizacije in športni klubi.


Integracija v globalizaciji

 »Integracija v globalizaciji« je program, katerega namen je okrepiti povezavo med raziskavami na področju integracije in migracijskih programov ter končnimi uporabniki teh programov. Tako želimo zagotoviti občutek lastništva vsem vključenim zainteresiranim stranem, zlasti končnim uporabnikom migracijskih in integracijskih programov. To je bistveno za pregledno vrednotenje programov, katerih cilj je povečati vključenost in trajnostni razvoj. Seminar je razvit na podlagi pedagogike zatiranih in petih načel vključevanja načela enakosti spolov, z namenom razvoja tem, besed in konceptov, ki odkrivajo neenakosti v diskurzu o migracijah in integraciji. Tako želimo krepiti razumevanje o kulturni etnografiji in medkulturni občutljivosti pri razvoju raziskovalnih načrtov o programih integracije ter migracij.


Trajnostna Evropa za vse (MESA) 

Ta program je 3,5-letno medsektorsko sodelovanje, ki ga vodi 25 partnerskih organizacij iz vse Evrope. Njegov cilj je spodbujati ambiciozno izvajanje svetovnega kriznega načrta – 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov – s pomočjo in na območju Evropske unije. Namen projekta je okrepiti mreže civilne družbe, ki se ukvarjajo z izvajanjem ciljev trajnostnega razvoja po vsej EU, in javnosti ter političnim voditeljem na lokalni, nacionalni in evropski ravni predstaviti, da je izvajanje ciljev trajnostnega razvoja ključnega pomena za vključujočo, trajnostno in odporno prihodnost za vse ljudi in planet.

 

Most med Evropo in Azijo, imenovan sinergija 

To je dvoletni projekt za izgradnjo strateškega partnerstva na področju mladine ter podjetništva med Azijo in Evropo. Njegov osrednji cilj je vzpostaviti medsebojno sodelovanje med mladimi podjetniki iz Evrope in Azije s podporo mladinskih organizacij pri navduševanju mladih za podjetništvo. Mladim želimo dati priložnost za razvoj idej o socialnih in sektorskih podjetjih, kar bo vodilo v vzpostavitev spletne platforme – orodja za komunikacijo in sodelovanje za mlade podjetnike iz Evrope in Azije.

 

Institute for culture and development of international relations in culture

A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807

E: povod@povod.si

Co-funded by The European Union