Paradoks migracije – trajnostni razvoj obravnava dejstvo, da migracije prispevajo k trajnostnemu razvoju, če so dobro vključene v oblikovanje političnih ciljev trajnostnega razvoja. Migracije bogatijo medkulturnost in medkulturno sodelovanje; kultura je spodbujevalec in gonilo trajnostnega razvoja, v času pandemije in karanten so bila na primer najbolj potrebna tradicionalna znanja o trajnostnem življenju, ki se ne naslanja na množično proizvodnjo in potrošnjo; zato je kultura bistveni vir za trajnostni razvoj. Medtem pa migracije omogočajo sodelovanje med različnimi kulturami.
Kako lahko medkulturno učenje, ki ga omogočajo migracije, poveča vrednost kulture za trajnostno življenje? Zaradi migracij so mesta medkulturna ali vsaj večkulturna; kako spodbujanje medkulturne komunikacije in učenja med posamezniki, skupnostmi in skupinami iz različnih okolij, ki živijo v enem mestu, prispeva k trajnostnemu življenju?