“Kompetence so sestavljene iz odnosa, spretnosti in znanja. Zato razvoj globalnih kompetenc z globalnim izobraževanjem ne zahteva le informacij, temveč tudi etnorelativni odnos z medkulturnimi veščinami. To je zato, da se s svetom povežemo z medkulturno občutljivim pristopom. Glede na Bennettovo lestvico medkulturne občutljivosti je prva stopnja medkulturne občutljivosti zanikanje. V fazi zanikanja primanjkuje znanja in spretnosti, kar vodi do zanikanja. Življenje v svojem mehurčku, ki zanika obstoj razlik in drugih načinov življenja. V tej fazi se globalna izobraževalna kompetenca ne razvija in ne loteva. Ovire se lahko razlikujejo od geografske do družbene oddaljenosti. To je jedro etnocentrizma.”

👉👉👉Celoten zapis: http://ow.ly/ifCC50BGnZa

Razmišljanje v sklopu projekta #TrajnostnoLokalnoGlobalno je pripravila mag. Samar Zughool, trenerka za medkulturne kompetence z zavoda Povod.

#GlobalnoUčenje #Izobraževanje #Medkulturnost #Agenda2030 Slovenian Ministry of Foreign Affairs / Ministrstvo za zunanje zadeve RS