SDG 10 obravnava neenakosti znotraj in med državami. Poziva narode, naj
zmanjšajo neenakosti pri dohodku in tiste, ki temeljijo na starosti, spolu, invalidnosti, rasi, etnični pripadnosti, izvoru, veri, ekonomskem statusu ali kakršnem koli drugem statusu v državi. Cilj za trajnostni razvoj obravnava neenakosti med državami, vključno s tistimi, ki so povezane z predstavnostjo in poziva k omogočanju urejenih in varnih migracij in mobilnosti ljudi.