UČNI PRIPOMOČKI

Naši učni pripomočki so namenjeni izvajalcem izobraževanj, ki se ukvarjajo z medkulturnim učenjem in medkulturno komunikacijo.

povezovanje vrednot

Povezovanje vrednot je 90-minutna interaktivna delavnica. Razvila jo je Samar Zughool, ki je medkulturna trenerka na Povodu, zavodu za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi. Delavnica je namenjena izvajalcem izobraževanj, ki v medkulturnem okviru delajo z mladino in civilno družbo. Ta trening je namenjen razvoju njihovih medkulturnih kompetenc pri soočanju z globoko zakoreninjenimi kulturnimi vrednotami, ki presegajo površinske kulturne vidike, kot so glasba, ples, oblačila, hrana ipd.


PRIROČNIK ZA IZVEDBO SEMINARJA O INTEGRACIJI NAČELA ENAKOSTI SPOLOV PRI OBLIKOVANJU RAZISKAV

Seminar o integraciji načela enakosti spolov pri oblikovanju raziskav o integracijskih programih

 Cilj seminarja: Krepitev zmogljivosti globalnih kompetenc v okviru podcilja trajnostnega razvoja SDG z vidika integracije načela enakosti spolov z izmenjavo izkušenj iz osebnega in poklicnega življenja v medkulturnem okviru.

 Udeleženci: Udeleženci raziskovalci, člani nevladnih organizacij in migranti s statusom begunca. 15 do 20 udeležencev. Vaje je mogoče prilagoditi glede na število udeležencev.


MOST 47, PRIROČNIK ZA GLOBALNO IZOBRAŽEVANJE

Naslednji priročnik je metodološki okvir, ki vsebuje alternativna izobraževalna orodja za globalno izobraževanje, ki temeljijo na:

1. ciklu izkustvenega učenja in njegovih različnih načinih učenja,

2. pedagogiki zatiranih,

3. Bennetovi lestvici medkulturne občutljivosti in

4. petih načelih vključevanja načela enakosti spolov.

Priročnik vsebuje konkretna orodja in aktivnosti, oblikovane glede na povratne informacije različnih udeležencev, ki so sodelovali na srečanjih in seminarjih o vključevanju v globalizacijo ter so raziskovalci, uslužbenci nevladnih organizacij, begunci in prosilci za azil.


Objavljeno je poročilo o našem evropskem projektu WICP – WomInCreativePower, ki je na voljo kot odprt učni pripomoček.

V poročilu predstavljamo in primerjamo glavne ugotovitve iz posamezne partnerske države:

– Švedske,

– Luksemburga

– Madžarske in

– Slovenije.


Poročilo se osredotoča na:

1. prepoznavanje ovir in izzivov za socialno-ekonomsko integracijo migrantk in begunk v evropskih družbah gostiteljicah,

2. preučevanje spodbud, izzivov in možnosti, ki jih podjetništvo ponuja kot sektor, ki je pomemben za zaposlovanje, s posebnim poudarkom na kreativni in kulturni industriji,

3. predstavlja več dobrih praks in pobud na tem področju ter študij primerov podjetnic migrantk in begunk.

 

Ne pozabite klikniti na povezavo, na kateri si lahko preberete naše poročilo! 

Institute for culture and development of international relations in culture

A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807

E: povod@povod.si