OBRAZI MIGRACIJ

Obrazi migracij, cilji trajnostnega razvoja in migracije, je triletni medsektorski projekt, ki ga vodi sedem partnerskih organizacij iz vse Evrope. Njegov namen je spodbujati velikopotezno izvajanje svetovnega kriznega načrta, tj. 17 ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, pod okriljem in hkrati na območju EU. Projekt obravnava migracije z vidika ciljev trajnostnega razvoja, in sicer z obveščanjem in ozaveščanjem nosilcev odločanja, novinarjev in javnosti po vsej Evropi.
Eden glavnih rezultatov projekta Obrazi migracij v Sloveniji je izobraževalna igra Filozofske uganke 2030 (Philosophy Puzzles 2030). To izobraževalno igro si lahko prenesete v trgovini za telefone Android. Na zanimiv in interaktiven način lahko preizkusite svoje znanje in pridobite informacije o zgodovini migracij v povezavi s cilji trajnostnega razvoja Agende 2030.


Usposabljanje o vključevanju načela enakosti spolov v medkulturno učenje, 20. julija 2020 v Mariboru. Cilj usposabljanja je bil pri udeležencih razviti in okrepiti medkulturne kompetence ter občutljivost o enakosti spolov. To smo dosegli s temeljitim raziskovanjem pomena medkulturnega komuniciranja za boj proti nasilju nad ženskami na podlagi spola. Predstavili smo teorije, igranje vlog, orodja za samostojno učenje, kot so vprašalniki in orodja za samostojno poučevanje. Spodbujali smo razmislek in vrednotenje. Udeležencem je uspelo ovrednotiti lastne medkulturne kompetence in spoznati različne oblike spola in nasilja na podlagi spola kot medkulturnega in univerzalnega izziva, ki ga še zmeraj moramo premagati.


Integracija v globalizaciji je inovativen program, katerega namen je okrepiti povezavo med raziskavami na področju integracije in migracijskih programov ter končnimi uporabniki teh programov. Tako želimo zagotoviti občutek lastništva vsem vključenim zainteresiranim stranem, zlasti končnim uporabnikom migracijskih in integracijskih programov. To je bistveno za pregledno vrednotenje programov, katerih cilj je povečati vključenost in trajnostni razvoj s pomočjo globalnega izobraževanja ter medkulturnega posredovanja.


Medkulturno komuniciranje/Izobraževanje za krepitev zmogljivosti, 21. avgusta 2020 v Ljubljani. Na tem treningu smo sledili pedagogiki zatiranih, da so udeleženci ustvarili besede in koncepte. Ti so imeli bogate in raznolike aktivnosti za samostojno učenje, skupinsko delo in širša razmišljanja. Na koncu izobraževanja so imeli udeleženci priložnost oceniti svoja mnenja, občutja in poglede na migracije in medkulturni dialog ter kako so nanje vplivali ali se spreminjali od začetka usposabljanja do njegovega zaključka.


Institute for culture and development of international relations in culture

A: Čučkova ulica 3, 2250 Ptuj         T: 00386+ 59 030 807

E: povod@povod.si

Co-funded by The European Union