Gibanje Zdrava družba Ptuj in Zavod Povod vabimo na pet izjemnih pogovornih večerov. Pogovorili se boste lahko z […]
Pravkar smo v okviru programa “Ženske za lokalni razvoj” v Constanti v Romuniji opravili mednarodno usposabljanje […]
Preizkusili smo izobraževalno igro SMART START kartice, izdelano v okviru programa WomIn Creative Power o izobraževanju […]
Hvala vsem, ki ste se nam pridružili na delavnici kuhanja in prehranjevanja z geopolitiko; super je […]
Pri Zavodu Povod smo glede na potrebe, ki obstajajo na področju civilne družbe in nevladnih organizacij, […]
——— Odprti razpis za mlade v Sloveniji, Pridružite se usposabljanju o pripovedovanju zgodb in s pomočjo […]
Slovenija kaže vse znake srednje razvite evropske države: ima hitro starajoče se prebivalstvo, relativno nizko rodnost, […]
Paradoks migracije – trajnostni razvoj obravnava dejstvo, da migracije prispevajo k trajnostnemu razvoju, če so dobro […]
SDG 10 obravnava neenakosti znotraj in med državami. Poziva narode, naj zmanjšajo neenakosti pri dohodku in […]
Vojna, okupacija in konflikti ovirajo dejavnike miru, trajnostnega razvoja in redne migracije. Od leta 2019 je […]